WildSkript: Pliki YAML

Z skript.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pliki YAML są wykorzystywane przez wielu doświadczonych skrypterów. Jednym dodatkiem, który umożliwia zarządzanie owym plikiem jest WildSkript (autorem jest Dzikoysk). Umożliwia on wczytanie i zapisanie danej wartości (tekstu), którą w próżniejszym kodzie możemy wykorzystać.

 • WildSkript można pobrać z tej strony: Bukkit.
 • Dokumentacje znajdziesz na: SkUnity.

Stworzenie pliku YAML poprzez dodatek WildSkript umożliwia nam ten kod:

on [script] load:
  if file "Sciezka_pliku" doesn't exists: #Jezeli plik nie jest stworzony
    create file "Sciezka_pliku" #stwarzanie pliku YAML

Przykład:

on [script] load:
  if file "plugins/config.yml" doesn't exists:
    create file "plugins/config.yml"
    message "&aPlik config zostal stworzony!" to console #Powiadomienie o stworzonym pliku.

Zapisywanie zawartości: [*] Możesz także zapisywać kod ręcznie.

Do zapisywania zawartości są dwa sposoby:

 • Dodawanie komentarza.
wf "(tekst)" to "sciezka"
 • Dodawanie "klucza".
set "jakasnazwa" to "jakaswartosc" in yaml file "sciezka"

Jako przykład użyjemy (także polecanego prze ze mnie) kodu na komentarz:

on [script] load:
  if file "plugins/config.yml" doesn't exists:
    create file "plugins/config.yml"
    wait 4 tick
    wf "wiadomosc: '&aCzesc i czołem!'" to "plugins/config.yml"
    message "&aPlik config zostal stworzony!" to console #Powiadomienie o stworzonym pliku.

Kolejną rzeczą jest dodanie eventu przy, którym zapisana wartość będzie wczytywania i kodu, który ją będzie wczytywać. Na wczytywanie są 3 sposoby, ale na różnie sytuacje:

 • Wczytywanie wiadomości.
set {zmienna} to coloured single value "sciezka_klucza" get of "sciezka"

W przypadku:

klucz: "wartosc"
 • Wczytywanie pojedynczej wartości.
set {zmienna} to single value "kod_klucza" get of "sciezka"

W przypadku:

klucz: wartosc
 • Wczytywanie nieznanego adresu klucza:
set {zmienna::*} to configuration section "sciezka_glownego_klucza" get of "sciezka"

W przypadku:

klucz: 
 klucz1:
  wartosc1: 1
  wartosc2: 2
  wartosc3: 3
 klucz2:
  wartosc1: 1
  wartosc2: 2
  wartosc3: 3