Skript: Zdarzenia (events)

Z skript.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Tą stronę należy dopracować.
Powód: Zdarzenia powinny być lepiej posegregowane.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości, proszę usunąć lub edytować szablon {{Dopracować}}.

Spis treści

Wstęp[edytuj]

Przed przeczytaniem tej strony proponujemy przeczytać krótką informację o tym, jak czytać wzory składni.

Zdarzenia związane ze Skriptem[edytuj]

Przy włączaniu Skripta (on skript start)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [on] (server|skript) (start|load|enable)
Przykład:

on skript start:
  broadcast "Skript został załadowany"

Przy wyłączaniu Skripta (on skript stop)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [on] (server|skript) (stop|unload|disable)
Przykład:

on skript stop:
  broadcast "Skript został wyłączony"

Przy ładowaniu skryptu (on script load)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [on] [script] (load|init|enable)
Przykład:

on load:
  broadcast "Skrypt został załadowany"

Przy odładowaniu skryptu (on script unload)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 2.0
Wzór: [on] [script] (unload|stop|disable)
Przykład:

on unload:
  broadcast "Skrypt został odładowany"

Zdarzenia związane ze światem[edytuj]

O podanej godzinie w czasie Minecraftowym (at time)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.3.4
Wzór: at %czas% [in %światy%]
Przykład:

at 12:00: #o 12:00
  send "Wybiło południe!" to all players #wysyła wiadomość do wszystkich graczy
at 20:00 #o 20:00
  set world's time to 6:00

Przy urośnięciu rośliny/drzewa (on grow)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0 (2.2-dev20 dla roślin)
Wzór: [on] grow [of (%-typ struktury%|%-typ przedmiotu%)]
Przykład:

on grow: #przy urośnięciu
  {susza::boolean} is "true": #jeżeli zmienna {susza::boolean} jest ustawiona na true
    cancel event #anuluje wydarzenie
on grow of a tree: #przy urośnięciu drzewa
  cancel event #anuluje wydarzenie

Przy pojawieniu się przedmiotu na świecie (on item spawn)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji nieznana
Wzór: [on] item spawn[ing] [[of] %typy przedmiotów%]
Przykład:

on item spawn: #przy pojawieniu się przedmiotu na świecie
  broadcast "Przedmiot pojawił się na świecie"
on item spawning of bedrock: #przy pojawieniu się bedrocka w postaci przedmiotu na świecie
  cancel event #anuluje wydarzenie

Przy zmianie pogody (on weather change)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] weather change [to %typ pogody%]
Przykład:

on weather change:
  broadcast "Pogoda uległa zmianie"

on weather change to sunny:
  broadcast "Nareszcie wyszło słońce"

Przy zmianie spawnu (on spawn change)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [world] spawn change
Przykład:

on spawn change:
  broadcast "Punkt spawnu na świecie uległ zmianie"

Przy inicjalizacji świata (on world init)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] world init
Przykład:

on world init:
  broadcast "Świat został zainicjalizowany"

Przy ładowaniu świata (on world load)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] world load[ing]
Przykład:

on world load:
  broadcast "Świat został załadowany"

Przy zapisywaniu świata (on world save)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] world sav(e|ing)
Przykład:

on world save:
  broadcast "Świat został zapisany"

Przy odładowywaniu świata (on world unload)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] world unload[ing]
Przykład:

on world unload:
  broadcast "Świat został odładowany"

Przy załadowaniu chunka (on chunk load)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] chunk load[ing]
Przykład:

on chunk load:
  broadcast "Chunk sie załadował"

Przy odładowaniu chunka (on chunk unload)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] chunk unload[ing]
Przykład:

on chunk unload:
  broadcast "Chunk sie odładował"

Przy wygenerowaniu nowego chunka (on chunk generate)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] chunk (generat | populat)(e | ing) Since:
Przykład:

on chunk generate:
  broadcast "Nowy chunk sie wygenerował"

Przy walnięciu pioruna (on lightning strike)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] lightning [strike]
Przykład:

on lightning strike:
  cancel event

Przy walnięciu świni piorunem (on pig zap)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] pig[ ]zap
Przykład:

on pig zap:
  cancel event

Zdarzenia związane z graczem[edytuj]

Przy zmianie trybu gry (on gamemode change)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] game[ ]mode change [to %gamemode%]
Przykład:

on gamemode change: #przy zmianie trybu gry
  broadcast "Gracz %player% zmienił tryb gry na %event-gamemode%" #wysyła ogłoszenie
on game mode change to creative: #przy zmianie trybu gry na kreatywny
  send "Zmieniono twój tryb gry na Kreatywny" #wysyła wiadomość

Przy pierwszym wejściu na serwer (on first join)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.3.7
Wzór: [on] first (join|login)
Przykład:

on first join:
  broadcast "Witamy gracza %player% na serwerze!" #wysyła ogłoszenie
on first login:
  send "Witaj na serwerze, %player%!" #wysyła wiadomość

Przy spawnowaniu kulki doświadczenia (on experience spawn)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 2.0
Wzory: [on] [e]xp[erience] [orb] spawn
[on] spawn of [a[n]] [e]xp[erience] [orb]
Przykład:

on xp spawn:
  world is "minigame_world":
    cancel event
on spawn of an experience orb:
  {allow.xporb} is not true:
    cancel event

Przy śmierci (on death)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] death [of %entitydatas%]
Przykład:

on death of sheep: #Przy zgonie owcy
  cancel event #anuluje wydarzenie
  heal the event-entity #leczy owce
on death: #Przy jakimkolwiek zgonie
  broadcast "Nastąpił zgon elementu gry %event-entity% (%time%)." #wysyła informacje o zgonie pewnego elementu gry

Przy wpisaniu komendy (on command)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 2.0
Wzór: [on] command [%-string%]
Przykład:

on command "/stop": #przy wykonywaniu komendy /stop
  if player is not "Libter": #jeżeli nick gracza wykonującego komendę to nie Libter
    cancel event #anuluje wydarzenie
    send "W grze serwer może wyłączyć jedynie właściciel (Libter)." #wysyła wiadomosć "W grze serwer może wyłączyć jedynie właściciel (Libter)."
on command "/ban Libter" #przy wykonywaniu komendy /ban Libter
  cancel event #anuluje wydarzenie
  send "Nawet nie próbuj go zbanować :>" #wysyła wiadomość "Nawet nie próbuj go zbanować :>"

Przy kliknięciu (on click)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzory: [on] [(right|left)(| |-)][mouse(| |-)]click[ing] [on %-entitydata/itemtype%] [(with|using|holding) %itemtype%] [on] [(right|left)(| |-)][mouse(| |-)]click[ing] (with|using|holding) %itemtype% on %entitydata/itemtype%
Przykład:

on rightclick on command block: #Przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy na blok poleceń
  player doesn't have permission "skript.editcommandblock": #sprawdza czy gracz ma uprawnienie "skript.editcommandblock"
    cancel event #anuluje wydarzenie
    send "&cNie masz uprawnień aby edytować blok poleceń." #wysyła wiadomość "&cNie masz uprawnień aby edytować blok poleceń."
on leftclick on sign: #Przy kliknięciu tabliczki lewym przyciskiem myszy
  line 1 of event-block is "FreeKill": #sprawdza czy linia pierwsza klikniętego bloku (tabliczki) to "FreeKill"
    kill player #zabija gracza

Przy wysłaniu wiadomości (on chat)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.4.1
Wzór: [on] chat
Przykład:

on chat: #Przy napisaniu
  cancel event #anuluj wydarzene
  send "Pisanie na chacie jest zablokowane!" #wysyła wiadomość
on chat:
  if player has permission "skript.chat": #jeśli gracz ma uprawnienie skript.chat
    send "Masz uprawnienie "skript.chat"

Przy zmianie slota (on tool change)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [player['s]] (tool|item held|held item) chang(e|ing)
Przykład:

on tool change:
  send "Zmieniłeś slota używając scrolla lub klawiszy 1-9"

Przy rzuceniu jajkiem (on egg throw)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [player] egg throw lub [on] throw[ing] [of] [an] egg
Przykład:

on egg throw:
  broadcast "Ktoś rzucił jajkiem"

Przy teleportacji (on player teleport)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [player] teleport[ing]
Przykład:

on player teleport:
  send "Zostałeś teleportowan pluginem lub po prostu wskoczyłeś do portalu"

Przy rozpoczęciu lub zakończeniu biegania (on sprint toggle)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji Nieznana
Wzór: [on] [player] sprint toggl(e|ing) lub [on] [player] toggl(e|ing) sprint
Przykład:

on sprint toggle:
  send "Właśnie rozpocząłeś lub zakończyłeś swój bieg"

Przy rozpoczęciu lub zakończeniu skradania się (on sneak toggle)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [player] sneak toggl(e|ing) lub [on] [player] toggl(e|ing) sneak
Przykład:

on sneak toggle:
  send "Właśnie zacząłeś lub przestałeś się skradać"

Przy odradzaniu (on respawn)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [player] respawn[ing]
Przykład:

on respawn:
  send "Po śmierci pojawiłeś się na spawnie"

Przy wyjściu z serwera (on quit)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] (quit[ting]|disconnect[ing]|log[ ]out|logging out)
Przykład:

on quit:
  broadcast "Gracz opuścił serwer"

Przy użyciu portalu (on portal)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [player] portal
Przykład:

on portal:
  send "Portal jest obecnie zamknięty"
  cancel event

Przy wejściu do portalu (on portal enter)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] portal enter lub [on] entering [a] portal
Przykład:

on portal enter:
  send "Nawet nie próbuj tam wchodzić"

Przy stworzeniu teleportu (on portal create)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: portal create
Przykład:

on portal create:
  send "Pomyslnie stworzono portal!"
  send "Mozesz sie juz przeteleportowac spokojnie :)"

Przy wejściu na płytę naciskową (on pressure plate)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [step[ping] on] [a] [pressure] plate
Przykład:

on pressure plate:
  broadcast "Gracz wszedł na płytę naciskową"

Przy aktywowaniu linki (on tripwire)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.4.4
Wzór: [on] (trip|[step[ping] on] [a] tripwire)
Przykład:

on tripwire:
  broadcast "Gracz wpadł w pułapkę aktywując linkę"

Przy leczeniu (on heal)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] heal[ing]
Przykład:

on heal:
  cancel event

Przy zmianie poziomu głodu (on hunger level change)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.4.4
Wzór: [on] (food|hunger) (level|met(er|re)|bar) chang(e|ing)
Przykład:

on hunger level change:
  cancel event

Przy wejściu do łóżka (on bed enter)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] (bed enter[ing] | [player] enter[ing] [a] bed)
Przykład:

on bed enter:
  cancel event
  send "Lozka sa zablokowane"

Przy wyjściu z łóżka (on bed leave)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] (bed leav(e|ing) | [player] leav(e|ing) [a] bed)
Przykład:

on bed leave:
  send "Pora wstawać!"

Przy napełnianiu wiaderka (on bucket fill)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] (bucket fill[ing] | [player] fill[ing] [a] bucket)
Przykład:

on bucket fill:
  cancel event
  send "Nie mozesz napełniać wiaderek na tym serwerze!"

Przy opróżnianiu wiaderek (on bucket empty)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] (bucket empty[ing] | [player] empty[ing] [a] bucket)
Przykład:

on bucket empty:
  cancel event
  send "Nie mozesz opróżniać wiaderek!"

Przy wejściu na serwer (on join)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [player] (login|logging in|join[ing])
Przykład:

on join:
  broadcast "[+] %player%"

Przy rozpoczęciu łączenia sie z serwerem (on connect)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 2.0
Wzór: [on] [player] connect[ing]
Przykład:

on connect:
  if {ban.%player%} is true: #jezeli zmienna {ban.%player%} wynosi prawdę 
  kick the player due to "Masz bana" #wyrzuca gracza z powodem masz bana

Przy wyrzuceniu gracza (on kick)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [player] (kick|being kicked)
Przykład:

on kick:
  broadcast "Ktos został wyrzucony z serwera!"

Zdarzenia związane z blokami[edytuj]

Przy wydozowaniu/podaniu (on dispense)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji nieznana
Wzór: [on] dispens(e|ing) [[of] %itemtypes%]
Przykład:

on dispense: #przy wydozowaniu/podaniu
  cancel event #anuluje wydarzenie
on dispensing of diamond: #przy wydozowaniu/podaniu diamentu
  chance of 1%: #poniższy kod wykona się na 1%
    add 1 event-item to event-block #dodaje z powrotem diament do dozownika/podajnika

Przy wykopaniu bloku z dropem (on mine)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [block] min(e|ing) [[of] %nazwa bloku%]
Przykład:

on mine:
  send "Wykopałeś %event-block%" #wysyła wiadomość z wykopanym blokiem
on mine of stone: #Przy wykopaniu kamienia wraz z dropem
  send "Brawo, wykopałeś kamień!"

Przy wykopaniu bloku (on break)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [block] break[ing] [[of] %nazwa bloku%]
Przykład:

on break:
  send "Zniszczyłeś %event-block%. Co Ci z tego wyleciało?" #wysyła wiadomość z wykopanym blokiem
on break of stone: #Przy wykopaniu kamienia
  send "Brawo, wykopałeś kamień! I co z tego masz?"

Przy postawieniu bloku (on place)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [block] (plac(e|ing)|build[ing]) [[of] %blok%]
Przykład:

on place:
  send "Postawiłeś %event-block%" #wysyła wiadomośc z postawionym blokiem
on place of chest: #Przy postawieniu skrzyni
  send "Pomyślnie postawiłeś skrzynię."

Przy zniknięciu bloku (on fade)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [block] fad(e|ing) [[of] %blok%]
Przykład:

on fade of ice: #Przy stopieniu się lodu
  broadcast "Lód się stopił!"

Przy uformowaniu się bloku (on form)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [block] form[ing] [[of] %blok%]
Przykład:

on form of snow: #Przy uformowaniu się śniegu (podczas śnieżycy)
  broadcast "Na świecie pojawił się nowy blok śniegu!"

Przy zniszczeniu bloku przez ogień (on burn)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [block] burn[ing] [[of] %nazwa bloku%]
Przykład:

on burn:
  send "Coś się spaliło!" to all players
on burn of chest #Przy spaleniu skrzyni
  send "Skrzynia się spaliła!" to all players

Przy rozprzestrzenianiu się bloku (on spread)[edytuj]

Wymagania: Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] spread[ing]
Przykład:

on spread:
  broadcast "Coś się rozprzestrzenia: woda, lawa, grzyby lub jeszcze coś innego"
on spread:
  event-block is lava:
    cancel event

Przy przepalaniu (on smelt)[edytuj]

Wymagania: Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [ore] smelt[ing] lub [on] smelt[ing] of ore
Przykład:

on smelt:
  broadcast "Piec właśnie coś upiekł"

Przy zmianie tabliczki (on sign change)[edytuj]

Wymagania: Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] sign (chang[e]|edit)[ing] lub [on] [player] (chang[e]|edit)[ing] [a] sign
Przykład:

on sign change:
  send "Zakończyłeś edycję tabliczki"

Przy zmianie sygnału redstone bloku (on redstone)[edytuj]

Wymagania: Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] redstone [current] [chang(e|ing)]
Przykład:

on redstone:
  broadcast "Sygnał redstone dochodzący do bloku uległ zmianie"

Przy wysuwaniu się tłoku (on piston extend)[edytuj]

Wymagania: Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] piston extend[ing]
Przykład:

on piston extend:
  cancel event

Przy wsuwaniu się tłoku (on piston retract)[edytuj]

Wymagania: Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] piston retract[ing]
Przykład:

on piston retract:
  cancel event

Przy wybuchu (on explode)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] explo(d(e | ing)| sion)
Przykład:

on explode:
  cancel event
  broadcast "Zablokowano wybuch"

Przy pobraniu paliwa przez piecyk (on fuel burn)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] fuel burn[ing]
Przykład:

on fuel burn:
  cancel event

Przy zniknięciu liści naturalnie (on leaves decay)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] leaves decay[ing]
Przykład:

on leaves decay:
  cancel event

Zdarzenia związane z mobami[edytuj]

Przy zadaniu obrażeń (on damage)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] damag(e|ing) [of %entitydata%]
Przykład:

on damage of cow: #Przy zadaniu obrażeń krowie
  cancel event #anuluje wydarzenie
  send "Muuu..." #wysyła wiadomość "Muuu..."
on damage: #Przy zadaniu jakiegokolwiek obrażenia
  increase damage by 2 #zwiększa zadawane obażenia o 2

Przy pojawianiu się (on spawn)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] spawn[ing] [of %entitydatas%]
Przykład:

on spawn of zombie, skeleton, creeper, spider on enderman: #Przy pojawieniu się zombie, szkieleta, creepera, pająka lub endermana
  loop all players in radius 10 of event-entity: #powtarza poniższą czynność tyle razy ile jest graczy w promieniu 10 kratek
    send "Uwaga! Niedaleko Ciebie pojawił się potwór!" to loop-player #wysyła wiadomość
on spawn of ender dragon: #Przy pojawieniu się smoka
  broadcast "Niebezpieczeństwo - smok pojawił się na świecie." #wysyła wiadomość

Przy podniesieniu bloku przez Endermana (on enderman pickup)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji nieznana
Wzór: [on] enderman pickup
Przykład:

on enderman pickup: #przy podniesieniu bloku przez endermana
  cancel event #anuluje wydarzenie

Przy odłożeniu bloku przez Endermana (on enderman place)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji nieznana
Wzór: [on] enderman place
Przykład:

on enderman place: #przy odłożeniu bloku przez endermana
  cancel event #anuluje wydarzenie

Przy zjedzeniu trawy przez owcę (on sheep eat)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji nieznana
Wzór: [on] sheep eat
Przykład:

on sheep eat: #przy zjedzeniu trawy przez owce
  set event-block to grass block #cofa zmianę bloku na dirt

Przy wyważeniu drzwi przez Zombie (on zombie break door)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji nieznana
Wzór: [on] zombie break[ing] [a] [wood[en]] door
Przykład:

on zombie break door: #przy zjedzeniu trawy przez owce
  broadcast "Zombie właśnie wyważył drzwi!" #wysyła wiadomość do wszystkich graczy

Przy zaprzestaniu atakowania/chodzenia za graczem (on untarget)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [entity] un[-]target
Przykład:

on untarget: #Przy zaprzestaniu atakowania/chodzenia za graczem
  send "Już nie jesteś śledzony." #wysyła wiadomość
on entity un-target: #Przy zaprzestaniu atakowania/chodzenia za graczem
  heal player #leczy gracza

Przy rozpoczęciu atakowania/chodzenia za graczem (on target)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [entity] target
Przykład:

on target: #Przy zaczęciu atakowania/chodzenia za graczem
  send "Jesteś śledzony przez %event-entity%!" #wysyła wiadomość
on entity target: #Przy zaczęciu atakowania/chodzenia za graczem
  cancel event #anuluje wydarzenie

Przy oswajaniu (on tame)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [entity] tam(e|ing)
Przykład:

on tame:
  broadcast "Kolejny mob został oswojony"

Przy wystrzelaniu (on shoot)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] [projectile] shoot
Przykład:

on shoot:
  cancel event

Przy uderzeniu przez pocisk (on projectile hit)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] projectile hit
Przykład:

on projectile hit:
  cancel event

Przy walnięciu creepera przez piorun (on creeper power)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] creeper power
Przykład:

on creeper power:
  cancel event
  broadcast "Zablokowano walnięcie creepera piorunem"

Przy zapaleniu sie jednostki (on combust)[edytuj]

Wymagany dodatek: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] combust[ing]
Przykład:

on combust:
  cancel event
  broadcast "Zablokowano zapalenie się jednostki"

Zdarzenia związane z pojazdami[edytuj]

Przy tworzeniu pojazdu (on vehicle create)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] vehicle create lub [on] creat(e|ing|ion of) [a] vehicle
Przykład:

on vehicle create:
  broadcast "Pojazd został utworzony"

Przy uszkadzaniu pojazdu (on vehicle damage)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] vehicle damage lub [on] damag(e|ing) [a] vehicle
Przykład:

on vehicle damage:
  broadcast "Pojazd został uszkodzony, zbyt wiele uszkodzeń może go zniszczyć!"

Przy zniszczeniu pojazdu (on vehicle destroy)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] vehicle destroy lub [on] destr(oy[ing]|uction of) [a] vehicle
Przykład:

on vehicle destroy:
  broadcast "Pojazd został zniszczony"

Przy wsiadaniu do pojazdu (on vehicle enter)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] vehicle enter lub [on] enter[ing] [a] vehicle
Przykład:

on vehicle enter:
  broadcast "Gracz lub mob wsiadł do pojazdu"

Przy wysiadaniu z pojazdu (on vehicle exit)[edytuj]

Wymagania: Skript od wersji 1.0
Wzór: [on] vehicle exit lub [on] exit[ing] [a] vehicle
Przykład:

on vehicle exit:
  broadcast "Gracz lub mob wysiadł z pojazdu"