Skript: Zmienne

Z skript.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Wstęp[edytuj]

Zmienne pozwalają na zapisywanie danych w celu ich późniejszego pozyskania. Każda z nich ma nazwę oraz wartość.

Wszystkie zmienne zapisywane są w pliku variables.csv w folderze /plugins/Skript/. Plik ten nie powinien być jednak ręcznie edytowany, ponieważ może to spowodować utratę przechowywanych w nim wartości.

Można zmienić w ustawieniach Skripta lokalizację zapisu - może być to też baza MySQL albo SQLite.

Typy zmiennych[edytuj]

Zmienne globalne[edytuj]

Nazwy zmiennych globalnych muszą być unikalne, ponieważ są one przechowywane pomiędzy restartami serwerów. Przykład:

#tu coś będzie...

Zmienne lokalne[edytuj]

Każda nazwa zmiennej lokalnej musi rozpoczynać się _. Zmienne te mogą zostać użyte tylko w obrębie danego wydarzenia i są tracone kiedy przestają być potrzebne lub po zatrzymaniu serwera. Przykład:

on join: #przy wejściu gracza na serwer
  set {_player} to player #przypisz obiekt gracza do zmiennej o nazwie _player
  wait 5 seconds #poczekaj pięć sekund
  send "%{_player}%" #wysyła do gracza jego nick, zmienna lokalna pozostaje niezmieniona nawet jeśli inni dołączą do serwera podczas czekania

Opcje[edytuj]

Ostatnim typem są opcje, które właściwie nie są do końca zmiennymi. Na początku każdego skryptu może zostać dodana sekcja options wyglądająca następująco:

options:
  nazwa = wartość
  innanazwa = innawartość

Do umieszczonych w ten sposób opcji można odwoływać się w dowolnym miejscu skryptu poprzez {@option nazwa}.

Definiowanie i usuwanie zmiennych[edytuj]

Definiowanie[edytuj]

Można definiować zmienne używając wyrażenia set {<zmienna>} to <wartość> lub:

variables:
    {<zmienna>} : <wartość>
    {skinuser::%player%} : Steve #przykład

Usuwanie[edytuj]

Tutaj jest tylko jeden sposób: delete

Zmienne zewnętrzne[edytuj]

Zmienne tego typu mogą być definiowane przez sam Skript, dodatki do skripta lub pluginy. Są to np. player, location of player.

Zmienne wewnętrzne[edytuj]

Te natomiast są definiowane przez skrypty. Są one wstawione pomiędzy {}. Podtypy tych zmiennych są 3: globalne, lokalne, listy (globalne i lokalne)

Zmienne globalne[edytuj]

Globalne zmienne nie mogą mieć przed nazwą _, np. {_gracze} (patrz: Zmienne lokalne). Zdefiniowane w skrypcie, mogą być dostępne w innych.