API: Serwer (/server)

Z skript.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Dokumentacja

Czas odświeżania informacji o serwerach: raz na minutę

Format zapytania

https://api.skript.pl/server/<address>/

address - Zwykły adres serwera, przez który łączą się gracze. W przypadku dobrze skonfigurowanej domeny nie musi zawierać portu.

Przykładowe zapytanie

https://api.skript.pl/server/sv.skript.pl/

Format odpowiedzi

{
  "address": "<address>",
  "online": <online>,
  "players": {
    "online": <players.online>,
    "max": <players.max>,
    "list": <players.list>
  }
}

address - Zazwyczaj taki sam jak podany w zapytaniu.
online - true jeśli serwer działa lub false jeśli API nie może nawiązać z nim połączenia.
players.online - liczba graczy online.
players.max - maksymalna liczba graczy, inaczej liczba slotów serwera.
players.list - lista nicków graczy obecnych na serwerze.

Przykładowa odpowiedź

{
  "address": "sv.skript.pl",
  "online": true,
  "players": {
    "online": 1,
    "max": 25,
    "list": [
      "Libter"
    ]
  }
}

Przykłady

JavaScript

<!-- Tylko jeśli jQuery nie zostało wcześniej dołączone: !-->
<script src='https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js'></script>

<style>
  #players-list img {
    margin: 2px;
  }
</style>

Gracze (<span id='players-online'>...</span>/<span id='players-max'>...</span>):
<div id='players-list'></div>

<script>
  $.ajax({
   url: 'https://api.skript.pl/server/<address>/',
   success: function(response) {
    json = JSON.parse(response);
    
    $('#players-online').html(json.players.online);
    $('#players-max').html(json.players.max);

    for (var i = 0; i < json.players.list.length; i++) {
     var player = json.players.list[i];
     $('#players-list').append("<img src='https://minotar.net/helm/"+player+"/32.png' alt='"+player+"' title='"+player+"'>");
    }
   }
  });
</script>

PHP

<style>
  #players-list img {
    margin: 2px;
  }
</style>
<?php
  $result = file_get_contents('https://api.skript.pl/server/<address>/');
  $json = json_decode($result);

  $pMax = $json->players->max;
  $pOnline = $json->players->online;
  $pList = '';
  foreach ($json->players->list as $nick) {
    $pList .= "<img src='https://minotar.net/helm/$nick/32.png' alt='$nick' title='$nick'>";
  }

  echo "Gracze ($pOnline/$pMax):<br><div id='players-list'>$pList</div>";
?>