OreAnnouncer

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

OreAnnouncer to prosta wtyczka dla serwerów Minecraft do zbierania danych o wykopanych rudach surowców (plugin posiada możliwość zapisywanie informacji na temat wszystkich bloków z gry Minecraft).

Plugin możemy wykorzystać do powiadomienia administracji o wykopanych surowcach lub do ogólnego zapisywania danych na temat wykopanych rud, w celu wychwycenia nieuczciwych graczy wykorzystujących wspomagacze typu x-ray. Wtyczka aktualnie obsługuje.

  • Spigot / PaperSpigot
  • Bukkit
  • BungeeCord / Waterfall

Komendy

/oa to główna komenda wtyczki. Główną, jak i sub komendy możemy dowolnie edytować.


Struktura komendy: /oa <sub komenda> [argumenty]

Sub komenda Wymagane uprawnienie Opis
alerts [on/off] oreannouncer.user.alerts.toggle Ustala czy powiadomienia mają być włączone
help [strona] oreannouncer.user.help Pokazuje stronę pomocy
stats oreannouncer.user.stats Pokazuje twoje statystyki
stats [nazwa gracza] oreannouncer.admin.stats.other Pokazuje statystyki wybranego gracza
top [strona] oreannouncer.user.top Lista najlepszych graczy uporządkowanych według ilości zniszczonych bloków
reload oreannouncer.admin.reload Przeładowuje pliki konfiguracyjne wtyczki
version oreannouncer.admin.version Wyświetla informację na temat wtyczki OreAnnouncer