Zdarzenia

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zdarzenie (ang. event) – Zdarzenia wywołują się, jeśli coś na serwerze się stanie, np. dołączenie na serwer, wpisanie komendy, wykopanie bloku, wypicie mikstury itd. Wydarzeń można użyć do egzekucji kodu w momencie, kiedy np. gracz dołączy na serwer.

on first join:
  give 16 bread to player
  give a stone axe to player

Po pierwszym dołączeniu do gry gracz otrzymuje chleb i kamienną siekierę. W Javie używa się zdarzenia wywołanego dołączeniem, a dopiero później metodą sprawdza się, czy gracz grał wcześniej.

@EventHandler
public void onFirstJoin(PlayerJoinEvent event) {

  Player p = event.getPlayer();
  if ( !(p.hasPlayedBefore()) ) {

    private final ItemStack chleb = new ItemStack(Material.BREAD, 16);
    private final ItemStack siekiera = new ItemStack(Material.STONE_AXE);
    p.getInventory().addItem(chleb);
    p.getInventory().addItem(siekiera);

  }

}

Lista zdarzeń

Skript, oraz wiele innych dodatków oferuje masę nowych zdarzeń, którymi można urozmaicić swój serwer.

Użycie innych zdarzeń z Skript-mirror

Information.png Artykuł główny: Skript-mirror Jeśli Skript nie oferuje zdarzenia takiego, jakiego chcemy, wtedy należy sięgnąć po skript-mirror. Przykład: Skript nie ma w sobie zdarzenia 'EntityBreedEvent', który chcemy użyć do systemu umiejętności rolnictwa.

import:
  org.bukkit.event.entity.EntityBreedEvent

on EntityBreedEvent:
  set {_e} to event.getBreeder()
  add 5 to {breedingXP::%{_e}%}
  send action bar "&3Farming: %{breedingXP::%{_e}%}%&3/%{breedingMaxXP::%{_e}%}%" to {_e}

Lista zdarzeń jest zawarta w dokumentacji większości pluginów.