Arytmetyka

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Arytmetyka w Skripcie to działania matematyczne, m.in. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie lub potęgowanie. Aby wykorzystywać więcej operacji matematycznych, stworzono funkcje matematyczne, np. round(2.5) lub abs(-5). Działania matematyczne można wykorzystywać również na zmiennych.

Operatory

Operatory matematyczne to znaki, które służą do wykonywania działań matematycznych.

 • + to dodawanie
 • - to odejmowanie
 • * to mnożenie
 • / to dzielenie
 • ^ jest potęgowaniem

Nawiasy () się stosuje do poprawienia wykonywania działań na liczbach lub wyrażeniach w określonej kolejności.

Wykorzystywanie

Działania da się wykonywać samodzielnie, jak i z użyciem zmiennych, których wartości muszą być integerem lub number, które może być z jednej strony integerem, ale może też być floatem, czyli liczbą zmiennoprzecinkową, integer taką nie może być (liczba całkowita).

every 1 minute:
  broadcast "%2+2%"

Działania na zmiennych:

every 1 minute:
  set {_a} to random integer between 1 and 50
  set {_b} to random integer between 10 and 1000
  set {_c} to {_a}+({_b}*{_a})
  broadcast "%{_c}/{_a}%"
 • random integer between Z and X losuje pseudo losową całkowitą liczbę między z a x
 • broadcast ogłasza wiadomość na czacie

Aby działania matematyczne można było wykonywać w tekście, należy wstawić między nimi procenty.

Funkcje matematyczne

Funkcje matematyczne
Nazwa i argumenty Wydanie skripta Opis Przykłady / Zwracana wartość
mod(number, number) 2.2 Zwraca resztę z dzielenia set {_x} to mod(1, 3)
floor(number) 2.2 Zwraca liczbe zaokrągloną w dół. floor(5.99) = 5

floor(3.12) = 3

product(numbers) 2.2 Zwraca iloczyn podanych liczb. product(1, 7, 2, 2) = 28

product(6, 3, 5, 6) = 540

round(number) 2.2 Zwraca zaokrąglona liczbe. round(3.54) = 4

round(3.21) = 3

sqrt(number) 2.2 Zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby sqrt(4) = 2

sqrt(25) = 5

sqrt(2) = 1.4142

sum(numbers) 2.2 Zwraca sume podanych liczb. sum(1, 5, 6) = 12

sum(1, 1, 1) = 3

abs(number) 2.2 Zwraca wartość absolutną (moduł) abs(49) = 49

abs(-3) = 3

factorial(number) 2.2 Zwraca silnię liczby factorial(3) = 1*2*3 = 6

factorial(6) = 1*2*3*4*5*6 = 720