Komendy

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komenda może być wykonywana przez graczy, bloki poleceń i konsolę na dowolnym serwerze. Skript umożliwia tworzenie swoich własnych komend w prosty dla każdego administratora sposób. Po wpisaniu komendy zostaje wywoływany kod; efekty i warunki.

Budowa

Oficjalna dokumentacja wspomina o komendach:

command /nazwakomendy <argument1> [<argument2>] ...:
	# opcjonalne parametry są wpisywane tutaj, przed 'trigger:'
	trigger:
		# tutaj wywołuje się kod: efekty i warunki do sprawdzenia

Argumenty

W komendzie można zastosować argumenty, co pozwala na wpisanie przez użytkownika danych do niej, a następnie Skript weźmie to pod uwagę.

command /ciasteczko [<integer>]: # [<>] oznacza opcjonalność argumentu; <> jest argumentem wymaganym.
  usage: /ciasteczko <liczba>:
  trigger:
    if integer-argument is not set: # można również wstawić arg-1, argument-1 itd.
      drop 1 cookie at player
    else:
      drop arg-1 of cookie at player
    send "&6Smacznego!"

Parametry

Parametry są opcjonalne!


Parametry
Parametry Opis Przykłady
usage: Opisuje użycie komendy; jeśli ominięte, pokaże się wiadomość "/komenda <argumenty>"
usage: /komenda <tekst>
description: Opisuje działanie komendy
description: Komenda dająca ciasteczko.
permission: Aby użyć tej komendy gracz musi posiadać następującą permisję
permission: admin.komenda
permission message: Wysyła graczowi wiadomość, kiedy nie ma permisji na wykonanie komendy; jeśli ominięte, gracz dostanie wiadomość "You don't have the required permission to use this command"
permission message: &cNie masz permisji :(
executable by: Kto może wykonać komendę <player, console, player and console>; jeśli ominięte, domyślnie będzie 'player and console'
executable by: console
aliases: Synonimy komendy
aliases: /ah, /admhelp, /ahelp
cooldown: Odstęp czasowy pomiędzy wykonaniem komendy dla gracza
cooldown: 1 minute
cooldown message: Wysyła wiadomość graczowi, że musi poczekać przed wykonaniem komendy
cooldown message: Cooldown %elapsed time%, wait %remaining time%!
cooldown bypass: Permisja potrzebna do ominięcia cooldown'a
cooldown bypass: admin.tempban.cooldown
cooldown storage: Gdzie Skript ma przechowywać zmienne cooldown'a; jeśli tego nie będzie, to po każdym wczytaniu skrypta cooldown się zeruje.
cooldown storage: {cookie::%player's uuid%}

Zobacz też