Losowość

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Skript posiada kilka funkcji / wyrażeń do losowania wartości / pseudo losowych liczb.

Sposoby

 1. chance of X%:
 2. random number between X and Z
 3. random integer between X and Z
 4. random element of X-list
 5. X or Z or Y...

Chance of X%:

Jest to metoda losowania w skripcie. Działa na zasadzie warunku więc możemy pod nią wstawić else.

Przykład użycia:

command /los [<text>]:
  trigger:
    chance of 25%:
      send "&7Trafione!"
    else:
      send "&7Niestety nie trafiłeś"

Random number between X and Z:

Metoda ta zwraca pseudo zmiennoprzecinkową losową liczbe z przedziału <X, Z>

Przykład użycia:

command /los [<text>]:
  trigger:
    send "&7Pseudo losowa zmiennoprzecinkowa liczba z przedziału 1-100: &6%random number between 1 and 100%"

Random integer between X and Z:

Metoda ta zwraca pseudo całkowitą losową liczbe z przedziału <X, Z>

Przykład użycia:

command /los [<text>]:
  trigger:
    send "&7Pseudo losowa liczba całkowita z przedziału 1-100 &6%random integer between 1 and 100%"

Random element of X-list:

Metoda ta zwraca losowy element z podanej listy elementów

Przykład użycia:

command /los [<text>]:
  trigger:
    set {_rand} to random element of ("Cukierek" and "Psikus")
    send "&7Wylosowales: &6%{_rand}%"

W powyższym przykładzie obie opcje mają po tyle samo szans na wylosowanie (50%)

Inny większy przykład:

on load:
	clear {drop::*}
	add diamond to {drop::*}
	add iron ingot and iron ingot and iron ingot to {drop::*}
	add gold ingot and gold ingot to {drop::*}
	add obsidian and obsidian to {drop::*}
	add emerald to {drop::*}
	add wood to {drop::*}
	loop 40 times:
		add air to {drop::*}
	send "&7Zaladowano drop, posiada on teraz %size of {drop::*}% przedmiotow" to console
on break:
	if event-block is stone or cobblestone:
		set {_item} to random element of {drop::*}
		if {_item} is not air:
			send "&7Wylosowales: &a%{_item}%"
			drop {_item} at event-block

Podane itemy mają następujące szanse:

 • Powietrze: 80%
 • Diament: 2%
 • Żelazo: 6%
 • Złoto: 4%
 • Obsydian: 4%
 • Szmaragd: 2%
 • Drewno: 2%

X or Z or Y...

Jest to najprostsza metoda, która wybiera losowo jedną z podanych opcji.

Przykład użycia:

command /los [<text>]:
  trigger:
    set {_los} to "psikus" or "Cukierek" or "Ban"
    send "&7Wylosowales: &6%{_los}%"

Każda z opcji ma taką samą szansę na wylosowanie, w tym przypadku 33.(3)%.