Prawo

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hierarchia

Podstawowym źródłem prawa na forum jest regulamin, który ma nadrzędną moc, jednakże wskazuje także na inne źródła prawa.

Układa się to w następującą hierarchię:

  1. Regulamin i przypisany do niego Taryfikator (§3.2.1).
  2. Rozporządzenia regulujące bardziej szczegółowe kwestie (§3.2.2).
  3. Zarządzenia czyli rozporządzenia mniejszej wagi (§3.2.2).
  4. Wyroki w skargach i odwołaniach (§3.2.4).

Źródła

Zarówno regulamin z taryfikatorem jak i rozporządzenia umieszczone są w jednym miejscu i nie zmieniają się zbyt często, dzięki czemu łatwo jest się z nimi zapoznawać na bieżąco. Nie dotyczy to jednak zarządzeń oraz wyroków w skargach i odwołaniach, które pojawiają się względnie często, więc warto wymienić tutaj te wpływające na system prawny forum.

Regulamin

Rozporządzenia

  • Rozporządzenie o ekipie - reguluje pracę forumowej ekipa.
  • Rozporządzenie o zasłużonych - reguluje zasady związane z rangą zasłużony.
  • Rozporządzenie o Discordzie - obowiązuje na forumowym serwerze Discorda.
  • Rozporządzenie o klubach - obowiązuje dla forumowych klubów.

Zarządzenia

Skargi

Odwołania

Wybrane wyroki

Związane są z konkretnymi przypadkami i nie tworzą nowych zasad obowiązujących na forum, jednak warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć, jakie orzeczenia wydawane były dotychczas w różnorodnych sprawach.

Skargi

Odwołania