Ustawa o cudzoziemcach

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Ze względu na łatwość poruszania się po internetowych społecznościach, celem zapobieżenia nadużyciom oraz niewydolności wymiaru sprawiedliwości, wprowadza się niniejszą ustawę.

Art. 1. [Definicja]

Cudzoziemcem jest każdy kto nie jest obywatelem Cesarstwa Utopii.

Art. 2. [Kary]

  1. Cudzoziemiec popełniający czyn określony w Kodeksie Karnym podlega karze od 1 dnia do dożywotniej banicji.
  2. Kary na mocy niniejszej ustawy wykonywane są przez władzę wykonawczą bez konieczności uzyskania orzeczenia sądu.
  3. W przypadku uzyskania obywatelstwa przez ukaranego cudzoziemca - może on wnioskować o rozpatrzenie sprawy przez sąd zgodnie z prawami i wolnościami obywatelskimi.
  4. O rozpatrzenie sprawy cudzoziemca przez sąd zgodnie z prawami i wolnościami obywatelskimi może wnioskować także inny obywatel, jeśli zobowiąże się on pokryć koszty procesowe.