Zmienne

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zmienne są konstrukcjami programistycznymi pozwalającymi na zapis informacji, i jak sama nazwa wskazuje ich wartości mogą być zmienne. W Skripcie wyróżniamy zmienne, które mogą być przypisane danemu obiektowi, zmienne tymczasowe i listy.

Parametry
Zmienne Opis Przykłady
{zmienna} Zmienne zwykłe globalne, które nie są przypisane do niczego
on chat:
  if {chat} is false:
    cancel event
    send "Czat jest wyłączony."
{zmienna::%ekspresja%} Zmienne zwykłe przypisane obiektowi
on mine of stone:
  add 5 to {money::%player%}
{_zmienna} Zmienne tymczasowe lokalne, czyli takie, które mogą być użyte w jednej sekcji kodu i zostają usuwane po jego zakończeniu
on chat:
  set {_t} to message
  broadcast "%{_t}%"
{zmienna::%ekspresja%} Zmienne grupowe, do nich można przypisać kilka obiektów
add "libter" to {staff::*}
add "bvcz" to {staff::*}
add "szifter" to {staff::*}
add "takijakty" to {staff::*}
broadcast "%{staff::*}%"

add 5 to {money::%player%}

Budowa i zastosowanie

Aby dodać zmienną do tekstu należy wstawić ją między procenty (%) (tak samo się robi z wyrażeniami).

command /money:
  trigger:
    send "Masz obecnie $%{money::%player%}%"

Zmienne można usuwać za pomocą wyrażenia delete {zmienna::%player%} lub clear {zmienna::%player%}. Zmienne tymczasowe usuwają się same po wykonaniu zdarzenia, w którym zostały zadeklarowane.

Wszystkie zmienne zostają zapisane w pliku variables.csv wraz z typem zmiennej oraz jej wartością.

W Skripcie można stworzyć oddzielną sekcję variables: w której opcjonalnie można zdefiniować ich domyślną wartość. Przydaje się to przy ustalaniu domyślnych wartości, jeżeli nie zostaną utworzone.

variables:
  {vanish::%player%} = false
  {money::%player%} = 100

Specjalnie wyrażenia

Zmienna Typ zmiennej Wyrażenie Opis
Zmienna grupowa * size of {zmienna::*} Zwraca ilość elementów w liście
Zmienna String lenght of {zmienna} Zwraca długość tekstu w zmiennej
Zmienna grupowa * first element of {zmienna::*} Zwróci pierwszy element w liście
Zmienna grupowa * last element of {zmienna::*} Zwróci ostatni element z listy

Typy zmiennych

Typ Opis Przykład
String / Text Jest to tekst set {_tekst} to "tekst"
Number Określa liczbe zmiennoprzecinkową set {_number} to 2.23
Integer Określa liczbe całkowitą set {_integer} to 2
Player Określa gracza set {_player} to "xAxee" parsed as player
Item Określa przedmiot set {_item} to diamond
Inventory Określa inventory set {_inv} to player's inventory