Komentarze

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komentarze są użyteczne, aby zaznaczyć coś w kodzie lub oddzielić poszczególne sekcje. Przydają się również do opisania kodu. Każdy komentarz rozpoczyna się znakiem # (kratka).

Zasady korzystania z komentarzy

Aby poprawnie korzystać z tej opcji, należy wstawiać komentarze zawsze na końcu linijki - nigdy na jej początku - ponieważ w Skriptcie nie da się zakończyć komentarza w jednej linii. W Skriptcie nie występują wieloliniowe komentarze.

 • nie można wstawiać dwóch krzyżyków lub więcej. Wtedy Skript weźmie to za błąd,
 • wstawiamy komentarze po linijce kodu, nigdy przed nim.

Aby uczynić fragment kodu "niewidocznym", musimy zrobić z niego komentarz. Przydaje się to wtedy, gdy chcemy wyłączyć niektóre funkcje w Skriptcie i włączać je w odpowiednim momencie.

Przykład

Prawidłowe:

on join: # zdarzenie które wywołuje kod kiedy gracz dołączy
  if player has permission "admin.staff": # warunek. jeżeli gracz ma permisję "admin.staff" to
    add player's name to {staff::*} # dodaje gracza do listy {staff::*}
    
command /ac [<text>]: #definicja komendy
  trigger: #kod po wpisaniu komendy
    loop all players: #zapętlanie wszystkich graczy na serwerze
      if {staff::*} contains "%loop-player%": # jeżeli lista {staff::*} zawiera nazwę gracza to
        send "%message%" to loop-player # wysyła wiadomość do zapętlanego gracza

Niepoprawne:

#event który wywoła kod kiedy gracz coś napisze na czacie# on chat:
## dodaje 5 do kasy gracza add 5 to {kasa::%player%}

Skript wszystko, co będzie po # nie będzie brał pod uwagę, więc co należy zrobić, gdy chcemy użyć # w tekście? Należy podwoić znak #. Skript uzna go wtedy za pojedynczy # w tekście np.:

command /komenda [<text>]:

  trigger:
    send "&7To jest krzyżyk: ##"