GUI

Z wiki.skript.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

GUI - graficzny interfejs użytkownika (ang. graphical user interface), oparty na ekwipunku (ang. inventory) gracza. Jest to osobne okienko, które można utworzyć i dostosować wedle własnych upodobań. Aby stworzyć własne GUI, można pomóc sobie dodatkami takimi jak SkQuery lub TuSKe, lecz można również skorzystać z samego Skripta.

Skript umożliwia tworzenie dowolnych GUI

Tworzenie GUI

W celu stworzenia GUI trzeba zapisać zdarzenie, pętlę lub komendę, które wywołają otworzenie się GUI. Wyświetlanie ekwipunku:
open chest with <integer> rows named "<string>" to <player>

 • <integer> - liczba rzędów w GUI (może ona być liczbą od 1 do X, jednak musimy pamiętać, że GUI ulegnie zniekształceniu w wypadku wprowadzenia zbyt dużej liczby),
 • <string> - nazwa GUI,
 • <player> - gracz, któremu ma się owe GUI wyświetlić.

W powyższym GUI gracz ma nad nim pełną kontrolę, lecz - w takim zestawieniu - jest ono puste, gdyż należy zdefiniować to, co ma się w nim znaleźć oraz dodać odpowiednie eventy, które wykonają kod po kliknięciu slota w ekwipunku.

Definiowanie slota

format slot <integer-1> of <player> with <integer-2> of <item> to <effect>

 • <integer-1> - definiuje, w którym slocie ma się pojawić wprowadzony przedmiot. Pierwszym slotem w ekwipunku jest slot o liczbie porządkowej 0,
 • <player> - gracz, którego ekwipunkiem w tym momencie operujemy,
 • <integer-2> - ilość danego przedmiotu,
 • <item> - angielska nazwa danego przedmiotu, np. diamond, barrier, bone.
 • <effect> - tutaj możliwe jest zdefiniowanie czterech efektów:
  • be unstealable - zapobiega "kradzieży" przedmiotu - powoduje, że nie można wyjąć go z GUI,
  • run "<command>" - po kliknięciu następuje wykonanie polecenia,
  • close - po kliknięciu następuje zamknięcie GUI,
  • close then run "<command>" - po kliknięciu następuje zamknięcie GUI i wykonanie polecenia z poziomu konsoli.

Sposób pierwszy jest niepolecany. Nie jest on bowiem rozbudowany oraz nie umożliwia wywołania wielu efektów naraz, dlatego też zaleca się skorzystanie z:

open chest with <integer> row named "<string>" to <player>
set <player>'s current inventory's slot <integer> to <integer-2> of <item> named "<string>"

gdzie:

 • <player> określa gracza,
 • <integer> jest liczbą całkowitą. W pierwszym przypadku może to być liczba od 1 do 6, w drugim zależnie od liczby rzędów od 0 do 9*int-1, a w ostatnim od 0 do 64,
 • <string> jest tekstem,
 • <item> jest przedmiotem w grze.

Aby wywołać kod po kliknięciu przedmiotu należy napisać event on inventory click:

on inventory click:
  if inventory name of current inventory of <player> is "<string>":
    cancel event
    if clicked slot is <integer>:
      # kod 1
    else if clicked slot is <integer>:
      # kod 2

Skript sprawdza, czy ekwipunek jest nazwany <string>. Jeżeli ten warunek będzie spełniony, skrypt anuluje event, co poskutkuje tym, że gracz nie będzie mógł wyjąć przedmiotu. Następnie sprawdzane jest, czy gracz nacisnął slot o numerze <integer>, jeśli tak, zostaje wykonany kod 1. Aby skuteczniej zabezpieczyć serwer od takich przykrości należy dopisać wait <timespan> pomiędzy otworzeniem GUI, a definiowaniem slotów.